ประชาสัมพันธ์

ทำแปลงใหญ่แล้วได้อะไร?

ทำแปลงใหญ่แล้วได้อะไร ? พบประโยชน์จากการทำเกษตรแปลงใหญ่ใน 5 ด้าน จะมีอะไรบ้าง มาดูกันค่ะ

เกษตรพิษณุโลกจัดงานโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมุฎราชกุมาร ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2566

------------------------------ วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลกและสำนักงานเกษตรอำเภอชา

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของสำนักงาน เพื่อปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้า

การประชุมเกษตรอำเภอ (MM) ครั้งที่ 12/2565 ประจำเดือนธันวาคม 2565

วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการจัดการประชุมเกษตรอำเภอ ประจำเดือนธันวาคม 2565 โดยมีนายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อรับฟัง

เกษตรพิษณุโลกร่วมกิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565 นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางศิริพร โปร่งเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมเวทีเรียนรู้เพื่อวางแผนและบริหารจัดการการผลิตพืชใช

เกษตรพิษณุโลกร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ “Field Day” อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางสาววลัยพร ชนกกำชัย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมพิธีเปิดงาน "วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูก

ประชาสัมพันธ์เตือนภัยการระบาดโรคพืชและแมลงศัตรูพืช

ประจำเดือนมกราคม ปี พ.ศ.2566 #กลุ่มอารักขาพืช#สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก +2 ถูกใจ แสดงความคิดเห็น แชร์

ประกวดราคา จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประมูลการขายทอดตลาดยานพาหนะ และครุภัณฑ์อื่นๆ ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 72 รายการ

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด

📢ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก📢

ประกาศ “รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 1 “

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ เพื่อคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ