ประชาสัมพันธ์

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายฐิติพงษ์ มีมาก เกษตรอำเภอวังทอง ให้การต้อนรับ และได้เดินทางต่อไปยังกลุ่มแปลงใหญ่บ้านเจริญผล หมู่ 4 ตำบลหนองพระ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นแปลงใหญ่ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ซึ่งเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ที่ได้รับงบประมาณโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด เพื่อพบปะพูดคุยกับกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยแปลงใหญ่ข้าวบ้านเจริญผล มีสมาชิกทั้งหมด 30 คน และมีพื้นที่ปลูก 1,031 ไร่ จากผลประกอบการที่ผ่านมากลุ่มแปลงใหญ่ฯ สามารถลดต้นทุนการผลิต ลดค่าจ้างในการจ้างแรงงานได้ 50บาท/ไร่ ทำให้มีรายได้หมุนเวียนให้สมาชิกในกลุ่ม สมาชิกกลุ่มสมารถบริหารจัดการกลุ่มได้เป็นอย่างดี

+16 11คุณ และ คนอื่นๆ อีก 10 คน

เกษตรพิษณุโลกร่วมให้การต้อนรับ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร “นายครองศักดิ์ สงรักษา “

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ไ

ข่าวประชาสัมพันธ์เตือนภัยการระบาดศัตรูพืชเดือนธันวาคม 2565

เกษตรพิษณุโลกเข้าร่วมประชุมสัมนาเชิงปฎิบัติการโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2565 นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางศิริพร โปร่งเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร

การสัมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (RW) ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1

วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2565 นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมสัมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (RW) ประจำปีงบประมาณ 2566 ค

เกษตรพิษณุโลกร่วมกิจกรรม “กาแฟยามเช้า” จ.พิษณุโลก

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 07.30 น. นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมกิจกรรม “กาแฟยามเช้า” จ.พิษณุโลก เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระ

เกษตรพิษณุโลกร่วมเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนผลการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่บางระกำโมเดล

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. นายวีระ บัวจันทร์ พร้อมด้วยนางศิริพร โปร่งเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนผลการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่บางระกำโมเดล ที่มีผลต่อแผน

ประกวดราคา จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประมูลการขายทอดตลาดยานพาหนะ และครุภัณฑ์อื่นๆ ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 72 รายการ

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด

📢ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก📢

ประกาศ “รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 1 “

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ เพื่อคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ