ติดต่อสำนักงาน

******************************

สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก (แห่งใหม่)

เลขที่ 803 ถ.พิษณุโลก – หล่มสัก หมู่ 8 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130

เบอร์ติดต่อ 055-313125 แฟกซ์ 055 – 313126

E-mail : phitsanulok@doae.go.th

facebook : สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก

พิกัด utm : 47n x=646235 y=1861806