ประชาสัมพันธ์

ทำแปลงใหญ่แล้วได้อะไร?

ประชาสัมพันธ์
ทำแปลงใหญ่แล้วได้อะไ...
Read More
เกษตรพิษณุโลกจัดงานโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมุฎราชกุมาร ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2566

เกษตรพิษณุโลกจัดงานโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมุฎราชกุมาร ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2566

ประชาสัมพันธ์
--------------------...
Read More

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ประชาสัมพันธ์
เจตจำนงสุจริตของผู้บ...
Read More
การประชุมเกษตรอำเภอ (MM) ครั้งที่ 12/2565 ประจำเดือนธันวาคม 2565

การประชุมเกษตรอำเภอ (MM) ครั้งที่ 12/2565 ประจำเดือนธันวาคม 2565

ประชาสัมพันธ์
วันพุธที่ 28 ธันวาคม...
Read More
เกษตรพิษณุโลกร่วมกิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

เกษตรพิษณุโลกร่วมกิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

ประชาสัมพันธ์
วันอังคารที่ 27 ธันว...
Read More
เกษตรพิษณุโลกร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ “Field Day” อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

เกษตรพิษณุโลกร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ “Field Day” อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

ประชาสัมพันธ์
วันอังคารที่ 27 ธันว...
Read More
ประชาสัมพันธ์เตือนภัยการระบาดโรคพืชและแมลงศัตรูพืช

ประชาสัมพันธ์เตือนภัยการระบาดโรคพืชและแมลงศัตรูพืช

ประชาสัมพันธ์
ประจำเดือนมกราคม ปี ...
Read More
เกษตรพิษณุโลกร่วมจัดนิทรรศการ“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566”

เกษตรพิษณุโลกร่วมจัดนิทรรศการ“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566”

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 23 ธันวาคม 25...
Read More
เกษตรพิษณุโลกร่วมสัมนาโครงการพัฒนาความรู้และศักยภาพในการจัดการธุรกิจเกษตรโลจิสติกส์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

เกษตรพิษณุโลกร่วมสัมนาโครงการพัฒนาความรู้และศักยภาพในการจัดการธุรกิจเกษตรโลจิสติกส์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 21-23 ธันวาคม...
Read More
เกษตรจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2566

เกษตรจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2566

ประชาสัมพันธ์
วันศุกร์ที่ 23 ธันวา...
Read More
การอบรม หลักสูตรเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง ประจำปีงบประมาณ 2566

การอบรม หลักสูตรเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง ประจำปีงบประมาณ 2566

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 21-23 ธันวาคม...
Read More
เกษตรพิษณุโลกจัดงานโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2566

เกษตรพิษณุโลกจัดงานโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2566

ประชาสัมพันธ์
วันพฤหัสบดีที่ 22 ธั...
Read More
เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ร่วมการประชุมการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดพิษณุโลก ปี 2565-2566

เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ร่วมการประชุมการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดพิษณุโลก ปี 2565-2566

ประชาสัมพันธ์
วันอังคารที่ 20 ธันว...
Read More
เกษตรจังหวัดพิษณุโลกร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

เกษตรจังหวัดพิษณุโลกร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ประชาสัมพันธ์
วันจันทร์ที่ 19 ธันว...
Read More
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงฯ ณ สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด ตำบลหอกลอง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงฯ ณ สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด ตำบลหอกลอง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

ประชาสัมพันธ์
วันเสาร์ที่ 17 ธันวา...
Read More
เกษตรจังหวัดพิษณุโลกประชุมเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคเหนือ

เกษตรจังหวัดพิษณุโลกประชุมเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคเหนือ

ประชาสัมพันธ์
วันพฤหัสบดีที่ 15 ธั...
Read More
เกษตรพิษณุโลกร่วมกิจกรรมอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงาน ในหลักสูตรช่างเกษตรพื้นฐาน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก

เกษตรพิษณุโลกร่วมกิจกรรมอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงาน ในหลักสูตรช่างเกษตรพื้นฐาน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 14 ธันวาคม 25...
Read More
การประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือนธันวาคม 2565 (PM) ครั้งที่ 11/2565

การประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือนธันวาคม 2565 (PM) ครั้งที่ 11/2565

ประชาสัมพันธ์
วันพุธ ที่ 14 ธันวาค...
Read More
เกษตรพิษณุโลกร่วมตัดสินการประกวดกล้วยน้ำว้า ในงาน “วันของดี เมืองกล้วยตาก” ประจำปี2566

เกษตรพิษณุโลกร่วมตัดสินการประกวดกล้วยน้ำว้า ในงาน “วันของดี เมืองกล้วยตาก” ประจำปี2566

ประชาสัมพันธ์
วันพุธที่ 13 ธันวาคม...
Read More
เกษตรพิษณุโลกร่วมการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) ครั้งที่ 3/2565

เกษตรพิษณุโลกร่วมการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) ครั้งที่ 3/2565

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 8 ธันวาคม 256...
Read More
เกษตรจังหวัดพิษณุโลกร่วมพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ” อำเภอบางกระทุ่ม ประจำปีงบประมาณ 2566

เกษตรจังหวัดพิษณุโลกร่วมพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ” อำเภอบางกระทุ่ม ประจำปีงบประมาณ 2566

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 8 ธันวาคม 256...
Read More
การประชุมเชื่อมโยงคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2566

การประชุมเชื่อมโยงคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2566

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 7 ธันวาคม 256...
Read More
วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายฐิติพงษ์ มีมาก เกษตรอำเภอวังทอง ให้การต้อนรับ และได้เดินทางต่อไปยังกลุ่มแปลงใหญ่บ้านเจริญผล หมู่ 4 ตำบลหนองพระ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นแปลงใหญ่ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ซึ่งเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ที่ได้รับงบประมาณโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด <a></a>เพื่อพบปะพูดคุยกับกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยแปลงใหญ่ข้าวบ้านเจริญผล มีสมาชิกทั้งหมด 30 คน และมีพื้นที่ปลูก 1,031 ไร่ จากผลประกอบการที่ผ่านมากลุ่มแปลงใหญ่ฯ สามารถลดต้นทุนการผลิต ลดค่าจ้างในการจ้างแรงงานได้ 50บาท/ไร่ ทำให้มีรายได้หมุนเวียนให้สมาชิกในกลุ่ม สมาชิกกลุ่มสมารถบริหารจัดการกลุ่มได้เป็นอย่างดี

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายฐิติพงษ์ มีมาก เกษตรอำเภอวังทอง ให้การต้อนรับ และได้เดินทางต่อไปยังกลุ่มแปลงใหญ่บ้านเจริญผล หมู่ 4 ตำบลหนองพระ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นแปลงใหญ่ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ซึ่งเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ที่ได้รับงบประมาณโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด เพื่อพบปะพูดคุยกับกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยแปลงใหญ่ข้าวบ้านเจริญผล มีสมาชิกทั้งหมด 30 คน และมีพื้นที่ปลูก 1,031 ไร่ จากผลประกอบการที่ผ่านมากลุ่มแปลงใหญ่ฯ สามารถลดต้นทุนการผลิต ลดค่าจ้างในการจ้างแรงงานได้ 50บาท/ไร่ ทำให้มีรายได้หมุนเวียนให้สมาชิกในกลุ่ม สมาชิกกลุ่มสมารถบริหารจัดการกลุ่มได้เป็นอย่างดี

ประชาสัมพันธ์
+16 11คุณ และ&n...
Read More
เกษตรพิษณุโลกร่วมให้การต้อนรับ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร “นายครองศักดิ์ สงรักษา “

เกษตรพิษณุโลกร่วมให้การต้อนรับ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร “นายครองศักดิ์ สงรักษา “

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 1 ธันวาคม 256...
Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์เตือนภัยการระบาดศัตรูพืชเดือนธันวาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์เตือนภัยการระบาดศัตรูพืชเดือนธันวาคม 2565

ประชาสัมพันธ์
Read More
เกษตรพิษณุโลกเข้าร่วมประชุมสัมนาเชิงปฎิบัติการโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เกษตรพิษณุโลกเข้าร่วมประชุมสัมนาเชิงปฎิบัติการโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 23-25 พฤศจิกา...
Read More
การสัมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (RW) ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1

การสัมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (RW) ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 21-22 พฤศจิกา...
Read More
เกษตรพิษณุโลกร่วมกิจกรรม “กาแฟยามเช้า” จ.พิษณุโลก

เกษตรพิษณุโลกร่วมกิจกรรม “กาแฟยามเช้า” จ.พิษณุโลก

ประชาสัมพันธ์
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤ...
Read More
เกษตรพิษณุโลกร่วมเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนผลการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่บางระกำโมเดล

เกษตรพิษณุโลกร่วมเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนผลการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่บางระกำโมเดล

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 16 พฤศจิกายน ...
Read More
เกษตรพิษณุโลกให้สัมภาษณ์สด “รายการห้องนั่งเล่า” ในประเด็น “วิธีดูแลพืชผักในช่วงฤดูหนาว ลดผลผลิตเสียหาย” NBT พิษณุโลก

เกษตรพิษณุโลกให้สัมภาษณ์สด “รายการห้องนั่งเล่า” ในประเด็น “วิธีดูแลพืชผักในช่วงฤดูหนาว ลดผลผลิตเสียหาย” NBT พิษณุโลก

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 15 พฤศจิกายน ...
Read More
เกษตรพิษณุโลกจัดรายการวิทยุ “เพื่อนเกษตรเมืองสองแคว”

เกษตรพิษณุโลกจัดรายการวิทยุ “เพื่อนเกษตรเมืองสองแคว”

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 15 พฤศจิกายน ...
Read More
การประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ (DW) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ (DW) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประชาสัมพันธ์
--------------------...
Read More
การประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก (PM) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

การประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก (PM) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 11 พฤศจิกายน ...
Read More
การประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติราชการของส่วนราชการประจำจังหวัดพิษณุโลก

การประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติราชการของส่วนราชการประจำจังหวัดพิษณุโลก

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 11ตุลาคม 2565...
Read More
เกษตรพิษณุโลกร่วมประชุมการขับเคลื่อนการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog) จังหวัดพิษณุโลก

เกษตรพิษณุโลกร่วมประชุมการขับเคลื่อนการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog) จังหวัดพิษณุโลก

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 5 ตุลาคม 2565...
Read More
เกษตรจังหวัดพิษณุโลกร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดพิษณุโลก (ก.ช.ภ.จ.พิษณุโลก) ครั้งที่ 2/2565

เกษตรจังหวัดพิษณุโลกร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดพิษณุโลก (ก.ช.ภ.จ.พิษณุโลก) ครั้งที่ 2/2565

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 5 ตุลาคม 2565...
Read More
เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่หลายอำเภอพรหมพิราม ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม

เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่หลายอำเภอพรหมพิราม ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 4 ตุลาคม 2565...
Read More
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (คนใหม่)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (คนใหม่)

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 4 ตุลาคม 2565...
Read More
การประชุมสำรวจภาวะการผลิตและการค้ามันสำปะหลังฤดูการผลิต ปี 2565/2566

การประชุมสำรวจภาวะการผลิตและการค้ามันสำปะหลังฤดูการผลิต ปี 2565/2566

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 27 กันยายน 25...
Read More
เกษตรจังหวัดพิษณุโลกร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันธงชาติไทย

เกษตรจังหวัดพิษณุโลกร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันธงชาติไทย

ประชาสัมพันธ์
วันพุธที่ 28 กันยายน...
Read More
กรมส่งเสริมการเกษตรคว้า 13 รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565

กรมส่งเสริมการเกษตรคว้า 13 รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565

ประชาสัมพันธ์
--------------------...
Read More
เกษตรพิษณุโลก ร่วมประชุมเชื่อมโยงตลาดภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว ปี 2565

เกษตรพิษณุโลก ร่วมประชุมเชื่อมโยงตลาดภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว ปี 2565

ประชาสัมพันธ์
--------------------...
Read More
การสรุปผลและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อน “เมืองท่องเที่ยว 3 ธรรม 4 แยกระเบียงเศรษฐกิจที่มั่งคั่ง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การสรุปผลและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อน “เมืองท่องเที่ยว 3 ธรรม 4 แยกระเบียงเศรษฐกิจที่มั่งคั่ง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประชาสัมพันธ์
--------------------...
Read More
เกษตรพิษณุโลก เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565

เกษตรพิษณุโลก เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 12 กันยายน 25...
Read More
เกษตรพิษณุโลก ร่วมสัมนา Year End Conference ประจำปีงบประมาณ 2565

เกษตรพิษณุโลก ร่วมสัมนา Year End Conference ประจำปีงบประมาณ 2565

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 12 กันยายน 25...
Read More
เกษตรจังหวัดพิษณุโลกร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ตามอัตลักษณ์ต้นแบบ 17 จังหวัดภาคเหนือ และประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ 2565

เกษตรจังหวัดพิษณุโลกร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ตามอัตลักษณ์ต้นแบบ 17 จังหวัดภาคเหนือ และประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ 2565

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 8 กันยายน 256...
Read More
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประมูลการขายทอดตลาดยานพาหนะ และครุภัณฑ์อื่นๆ ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 72 รายการ

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประมูลการขายทอดตลาดยานพาหนะ และครุภัณฑ์อื่นๆ ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 72 รายการ

จัดซื้อจัดจ้าง-สมัครงาน
ด้วยจังหวัดพิษณุโลก ...
Read More
การประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 6/2565

การประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 6/2565

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 30 สิงหาคม 25...
Read More
เกษตรพิษณุโลกนำเกษตรกรเข้ารับมอบโล่ห์และใบประกาศนียบัตรจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

เกษตรพิษณุโลกนำเกษตรกรเข้ารับมอบโล่ห์และใบประกาศนียบัตรจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 30 สิงหาคม 25...
Read More
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด

จัดซื้อจัดจ้าง-สมัครงาน
ด้วยจังหวัดพิษณุโลก ...
Read More
โครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 25-26 สิงหาคม...
Read More
เกษตรพิษณุโลก เข้าร่วมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับเขต (Region Workshop : RW) ครั้งที่ 2 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565

เกษตรพิษณุโลก เข้าร่วมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับเขต (Region Workshop : RW) ครั้งที่ 2 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 23-24 สิงหาคม...
Read More
เกษตรจังหวัดพิษณุโลกร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จังหวัดพิษณุโลก

เกษตรจังหวัดพิษณุโลกร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จังหวัดพิษณุโลก

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 18 สิงหาคม 25...
Read More
เกษตรจังหวัดพิษณุโลกตรวจเยี่ยมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียน ตชด. บ้านลาดเรือ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

เกษตรจังหวัดพิษณุโลกตรวจเยี่ยมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียน ตชด. บ้านลาดเรือ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 18 สิงหาคม 25...
Read More
เกษตรจังหวัดพิษณุโลกร่วมกิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำเดือนสิงหาคม 2565

เกษตรจังหวัดพิษณุโลกร่วมกิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำเดือนสิงหาคม 2565

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 17 สิงหาคม 25...
Read More
เกษตรพิษณุโลกร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา

เกษตรพิษณุโลกร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา

ประชาสัมพันธ์
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕...
Read More
เกษตรฯจังหวัดพิษณุโลกร่วมกิจกรรม ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เกษตรฯจังหวัดพิษณุโลกร่วมกิจกรรม ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ประชาสัมพันธ์
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕...
Read More
เกษตรพิษณุโลกร่วมกิจกรรม “จิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ” สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

เกษตรพิษณุโลกร่วมกิจกรรม “จิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ” สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

ประชาสัมพันธ์
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕...
Read More
เกษตรพิษณุโลกร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา

เกษตรพิษณุโลกร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา

ประชาสัมพันธ์
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕...
Read More
พิษณุโลก หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดงาน “เกษตรรุ่งเรือง เมืองสองแคว” ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 12-23 สิงหาคม 2565 ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

พิษณุโลก หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดงาน “เกษตรรุ่งเรือง เมืองสองแคว” ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 12-23 สิงหาคม 2565 ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 13 สิงหาคม 25...
Read More
เกษตรพิษณุโลกร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565

เกษตรพิษณุโลกร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 10 สิงหาคม 25...
Read More
เกษตรจังหวัดพิษณุโลกร่วมกิจกรรมบวชป่า “สืบสานวัฒนธรรมไทย จิตอาสาพิษณุโลกร่วมใจ เทิดไท้พระพันปีหลวง”

เกษตรจังหวัดพิษณุโลกร่วมกิจกรรมบวชป่า “สืบสานวัฒนธรรมไทย จิตอาสาพิษณุโลกร่วมใจ เทิดไท้พระพันปีหลวง”

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 10 สิงหาคม 25...
Read More
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

ประชาสัมพันธ์
Read More
กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ประชาสัมพันธ์เตือนภัยการระบาดศัตรูพืชประจำเดือนสิงหาคม 2565เพื่อเฝ้าระวังป้องกันการระบาดร่วมไปถึงแนะนำวิธีการป้องกันกำจัด

กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ประชาสัมพันธ์เตือนภัยการระบาดศัตรูพืชประจำเดือนสิงหาคม 2565เพื่อเฝ้าระวังป้องกันการระบาดร่วมไปถึงแนะนำวิธีการป้องกันกำจัด

ประชาสัมพันธ์
Read More
เกษตรพิษณุโลกจัดการประชุมเครือข่ายเจ้าหน้าที่ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ระดับจังหวัดและอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2565

เกษตรพิษณุโลกจัดการประชุมเครือข่ายเจ้าหน้าที่ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ระดับจังหวัดและอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2565

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 25 กรกฎาคม 25...
Read More
เกษตรพิษณุโลกจัดอบรมส่งเสริม​การสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน​ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจ​ชุมชน ประจำปี 2565

เกษตรพิษณุโลกจัดอบรมส่งเสริม​การสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน​ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจ​ชุมชน ประจำปี 2565

ประชาสัมพันธ์
วันที่​ 21​ กรกฎาคม​...
Read More
เกษตรจังหวัดพิษณุโลกร่วมงานตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2564/2565 จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 3

เกษตรจังหวัดพิษณุโลกร่วมงานตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2564/2565 จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 3

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 21 กรกฎาคม 25...
Read More
กิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

กิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 20 กรกฎาคม 25...
Read More
เกษตรพิษณุโลกส่งมอบวัสดุ อุปกรณ์การเกษตรแก่เกษตรกรโครงการส่งเสริมการอารักขาพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

เกษตรพิษณุโลกส่งมอบวัสดุ อุปกรณ์การเกษตรแก่เกษตรกรโครงการส่งเสริมการอารักขาพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 20 กรกฎาคม 25...
Read More
เกษตรพิษณุโลกติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช (หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดข้าวโพด) อ.วัดโบสถ์

เกษตรพิษณุโลกติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช (หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดข้าวโพด) อ.วัดโบสถ์

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 4 กรกฎาคม 256...
Read More
เกษตรพิษณุโลกมอบปัจจัยการผลิตตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูปให้กับวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงจิ้งหรีดหนองพระ​

เกษตรพิษณุโลกมอบปัจจัยการผลิตตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูปให้กับวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงจิ้งหรีดหนองพระ​

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 5 กรกฎาคม 255...
Read More
เกษตรจังหวัดพิษณุโลกร่วมประชุมปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำโครงการขยายผลการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประชาชนและชุมชนจังหวัดพิษณุโลก

เกษตรจังหวัดพิษณุโลกร่วมประชุมปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำโครงการขยายผลการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประชาชนและชุมชนจังหวัดพิษณุโลก

ประชาสัมพันธ์
วันนี้ 1 กรกฎาคม 256...
Read More
เกษตรจังหวัดพิษณุโลกร่วมการสัมมนาเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรระดับเขต พร้อมจัดนิทรรศการและนำเสนอผลงานของอาสาสมัครเกษตร ณ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้น อ.เมือง จ.เชียงใหม่

เกษตรจังหวัดพิษณุโลกร่วมการสัมมนาเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรระดับเขต พร้อมจัดนิทรรศการและนำเสนอผลงานของอาสาสมัครเกษตร ณ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้น อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 22-24 มิถุนาย...
Read More
เกษตรพิษณุโลก เข้าร่วมคณะทำงานตรวจสอบสต็อกข้าว ตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 2564/65 จังหวัดพิษณุโลก

เกษตรพิษณุโลก เข้าร่วมคณะทำงานตรวจสอบสต็อกข้าว ตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 2564/65 จังหวัดพิษณุโลก

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 23 มิถุนายน 2...
Read More
เกษตรพิษณุโลกจัดการอบรมประธานศูนย์เครือข่าย ศพก. ประจำปี 2565

เกษตรพิษณุโลกจัดการอบรมประธานศูนย์เครือข่าย ศพก. ประจำปี 2565

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 17 มิถุนายน 2...
Read More
เกษตรพิษณุโลกรวมพลังร่วมกิจกรรม 5 ส ปรับภูมิทัศน์ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก

เกษตรพิษณุโลกรวมพลังร่วมกิจกรรม 5 ส ปรับภูมิทัศน์ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 17 มิถุนายน 2...
Read More
เกษตรพิษณุโลกจัดประชุมคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่นเขต 19 จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 4/2565

เกษตรพิษณุโลกจัดประชุมคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่นเขต 19 จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 4/2565

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 16 มิถุนายน 2...
Read More
เกษตรพิษณุโลกร่วมเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” อำเภอวังทอง

เกษตรพิษณุโลกร่วมเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” อำเภอวังทอง

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 14 มิถุนายน 2...
Read More
เกษตรพิษณุโลกถ่ายทอดความรู้ หัวข้อ “แมลงดี แมลงร้ายในนาข้าว” ให้กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ข้าวบ้านท่าโรง

เกษตรพิษณุโลกถ่ายทอดความรู้ หัวข้อ “แมลงดี แมลงร้ายในนาข้าว” ให้กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ข้าวบ้านท่าโรง

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 14 มิถุนายน 2...
Read More
เกษตรพิษณุโลกประชุมการดำเนินงานโครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog) ระดับจังหวัด

เกษตรพิษณุโลกประชุมการดำเนินงานโครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog) ระดับจังหวัด

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 14 มิถุนายน 2...
Read More
เกษตรจังหวัดพิษณุโลกร่วมประชุมชี้แจงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร อำเภอนครไทย ประจำปี 2565

เกษตรจังหวัดพิษณุโลกร่วมประชุมชี้แจงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร อำเภอนครไทย ประจำปี 2565

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 10 มิถุนายน 2...
Read More
เกษตรจังหวัดพิษณุโลกติดตามสถานการณ์การปลูกสับปะรดนครไทย

เกษตรจังหวัดพิษณุโลกติดตามสถานการณ์การปลูกสับปะรดนครไทย

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 10 มิถุนายน 2...
Read More
เกษตรจังหวัดพิษณุโลกร่วมประชุมคณะกรรมการเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จังหวัดพิษณุโลก

เกษตรจังหวัดพิษณุโลกร่วมประชุมคณะกรรมการเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จังหวัดพิษณุโลก

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 8 มิถุนายน 25...
Read More
เกษตรจังหวัดพิษณุโลกเยี่ยมชมฟาร์มเส้นทางเห็ด​ ตำบลท่าโพธิ์​ อำเภอเมืองพิษณุโลก

เกษตรจังหวัดพิษณุโลกเยี่ยมชมฟาร์มเส้นทางเห็ด​ ตำบลท่าโพธิ์​ อำเภอเมืองพิษณุโลก

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 8 มิถุนายน 25...
Read More
เกษตรจังหวัดพิษณุโลกร่วมประชุมโครงการ “ใต้ร่มพระบารมีเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าาอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2565”

เกษตรจังหวัดพิษณุโลกร่วมประชุมโครงการ “ใต้ร่มพระบารมีเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าาอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2565”

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 7 มิถุนายน 25...
Read More
เกษตรพิษณุโลก จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาความรู้และศักยภาพในการจัดการธุรกิจเกษตรและโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุนการจำหน่ายสินค้าคุณภาพสู่ตลาดเกษตรกร

เกษตรพิษณุโลก จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาความรู้และศักยภาพในการจัดการธุรกิจเกษตรและโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุนการจำหน่ายสินค้าคุณภาพสู่ตลาดเกษตรกร

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 2 มิถุนายน 25...
Read More
ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565

ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 2 มิถุนายน 25...
Read More
เกษตรพิษณุโลกประชุมคณะกรรมการเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จังหวัดพิษณุโลก

เกษตรพิษณุโลกประชุมคณะกรรมการเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จังหวัดพิษณุโลก

ประชาสัมพันธ์
รองผู้ว่าราชการจังหว...
Read More
เกษตรพิษณุโลกร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565

เกษตรพิษณุโลกร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 1 มิถุนายน 25...
Read More
เกษตรพิษณุโลกร่วมเป็นกรรมการคัดเลือกการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นประจำปี 2565 ระดับจังหวัด

เกษตรพิษณุโลกร่วมเป็นกรรมการคัดเลือกการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นประจำปี 2565 ระดับจังหวัด

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 30 พฤษภาคม 25...
Read More
การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 5/2565 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 5/2565 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 30 พฤษภาคม 25...
Read More
พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่เกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2565

พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่เกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2565

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 30 พฤษภาคม 25...
Read More
เกษตรพิษณุโลกร่วมกิจกรรมเบิกฟ้าเสริมบุญ ตักบาตรรับอรุณ หน้าวิหารเสริมพลังศรัทธา @เมืองสองแคว

เกษตรพิษณุโลกร่วมกิจกรรมเบิกฟ้าเสริมบุญ ตักบาตรรับอรุณ หน้าวิหารเสริมพลังศรัทธา @เมืองสองแคว

ประชาสัมพันธ์
เช้าวันนี้ (28 พฤษภา...
Read More
เกษตรพิษณุโลกจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565

เกษตรพิษณุโลกจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565

ประชาสัมพันธ์
วันพฤหัสบดีที่ 26พฤษ...
Read More
เกษตรพิษณุโลกร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรและบุคคลทางการเกษตรดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2565

เกษตรพิษณุโลกร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรและบุคคลทางการเกษตรดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2565

ประชาสัมพันธ์
24 พฤษภาคม 2565 เวลา...
Read More
เกษตรพิษณุโลกลงพื้นที่นิเทศงานและขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

เกษตรพิษณุโลกลงพื้นที่นิเทศงานและขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 24 พฤษภาคม 25...
Read More
เกษตรพิษณุโลกนำคณะผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้ตรวจราชการมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ฝึกปฏิบัติการตรวจราชการแบบบูรณาการ ณ กลุ่ม วสช.กลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปข้าวปลอดสารพิษบ้านทุ่งน้อย ต.ท่าตาล อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

เกษตรพิษณุโลกนำคณะผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้ตรวจราชการมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ฝึกปฏิบัติการตรวจราชการแบบบูรณาการ ณ กลุ่ม วสช.กลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปข้าวปลอดสารพิษบ้านทุ่งน้อย ต.ท่าตาล อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 24 พฤษภาคม 25...
Read More
เกษตรพิษณุโลกจัดอบรมชี้แจงโครงการให้เกษตรกรแปลงต้นแบบให้แก่เกษตรกรและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางระกำ ภายใต้กิจกรรมการส่งเสริมการเกษตรโครงการประตูระบายน้ำท่านางงาม ประจำปีงบประมาณ 2565

เกษตรพิษณุโลกจัดอบรมชี้แจงโครงการให้เกษตรกรแปลงต้นแบบให้แก่เกษตรกรและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางระกำ ภายใต้กิจกรรมการส่งเสริมการเกษตรโครงการประตูระบายน้ำท่านางงาม ประจำปีงบประมาณ 2565

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 23 พฤษภาคม 25...
Read More
เกษตรจังหวัดพิษณุโลกร่วมบรรยายสรุปผลการดำเนินงานในประเด็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ ให้แก่คณะผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้ตรวจราชการมืออาชีพ ประจำปี 2565

เกษตรจังหวัดพิษณุโลกร่วมบรรยายสรุปผลการดำเนินงานในประเด็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ ให้แก่คณะผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้ตรวจราชการมืออาชีพ ประจำปี 2565

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 23 พฤษภาคม 25...
Read More
เกษตรพิษณุโลกประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

เกษตรพิษณุโลกประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 9 พฤษภาคม 256...
Read More
กิจกรรม หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำเดือนเมษายน 2565

กิจกรรม หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำเดือนเมษายน 2565

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 9 พฤษภาคม 256...
Read More
เกษตรพิษณุโลกร่วมประชุมหารือเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์การดำเนินงานโครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ จังหวัดพิษณุโลก

เกษตรพิษณุโลกร่วมประชุมหารือเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์การดำเนินงานโครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ จังหวัดพิษณุโลก

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 6 พฤษภาคม 256...
Read More
เกษตรพิษณุโลกจัดประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนเมษายน 2565 (Monthly Meeting)

เกษตรพิษณุโลกจัดประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนเมษายน 2565 (Monthly Meeting)

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 28 เมษายน 256...
Read More
เกษตรจังหวัดพิษณุโลกประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือนเมษายน 2565

เกษตรจังหวัดพิษณุโลกประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือนเมษายน 2565

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 28 เมษายน 256...
Read More
เกษตรพิษณุโลกร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการขออนุญาตผลิตกัญชาและกัญชงจังหวัดพิษณุโลก

เกษตรพิษณุโลกร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการขออนุญาตผลิตกัญชาและกัญชงจังหวัดพิษณุโลก

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 25 เมษายน 256...
Read More
เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ให้สัมภาษณ์ สถานการณ์ผลผลิตมะม่วง ปี 2565 NBT North รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกัน

เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ให้สัมภาษณ์ สถานการณ์ผลผลิตมะม่วง ปี 2565 NBT North รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกัน

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 21 เมษายน 256...
Read More
ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด (PM) ประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ 3/2565

ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด (PM) ประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ 3/2565

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 18 มีนาคม 256...
Read More
เกษตรพิษณุโลกลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรชาวสวนผู้ปลูกทุเรียน อ.นครไทย

เกษตรพิษณุโลกลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรชาวสวนผู้ปลูกทุเรียน อ.นครไทย

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 11 เมษายน 256...
Read More
เกษตรกรต้องรู้..วันนี้เรามีสาระดีๆมาฝาก..การใช้สารกำจัดวัชพืช “ไกลโฟเซต” เชื่อว่าหลายท่านคงรู้จักเป็นอย่างดี การจะใช้อย่างไรให้ถูกต้องและปลอดภัย..มาดูกันเลย

เกษตรกรต้องรู้..วันนี้เรามีสาระดีๆมาฝาก..การใช้สารกำจัดวัชพืช “ไกลโฟเซต” เชื่อว่าหลายท่านคงรู้จักเป็นอย่างดี การจะใช้อย่างไรให้ถูกต้องและปลอดภัย..มาดูกันเลย

ประชาสัมพันธ์
Read More
รองนายกรัฐมนตรี “พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ” ติดตามการบริหารจัดการฤดูแล้ง ปี 2564/65 และการบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มต่ำบางระกำ

รองนายกรัฐมนตรี “พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ” ติดตามการบริหารจัดการฤดูแล้ง ปี 2564/65 และการบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มต่ำบางระกำ

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 4 มกราคม 2565...
Read More
“ชินะราชา เบิกฟ้าเสริมบุญ ตักบาตรรับอรุณ หน้าวิหารเสริมพลังศรัทธา @เมืองสองแคว” ณ วัดพระพุทธชินราช จ.พิษณุโลก

“ชินะราชา เบิกฟ้าเสริมบุญ ตักบาตรรับอรุณ หน้าวิหารเสริมพลังศรัทธา @เมืองสองแคว” ณ วัดพระพุทธชินราช จ.พิษณุโลก

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 2 เมษายน 2565...
Read More
เกษตรจังหวัดพิษณุโลกร่วมงานวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 130 ปี

เกษตรจังหวัดพิษณุโลกร่วมงานวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 130 ปี

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 1 เมษายน 2565...
Read More
เกษตรจังหวัดพิษณุโลกร่วมประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขาย “มะม่วงคุณภาพ” ผ่านตลาดข้อตกลง ตามมาตรฐาน MOU กรมการค้าภายใน

เกษตรจังหวัดพิษณุโลกร่วมประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขาย “มะม่วงคุณภาพ” ผ่านตลาดข้อตกลง ตามมาตรฐาน MOU กรมการค้าภายใน

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 1 เมษายน 2565...
Read More
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลกจัดประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนมีนาคม 2565 (Monthly Meeting)

สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลกจัดประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนมีนาคม 2565 (Monthly Meeting)

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 31 มีนาคม 256...
Read More
เกษตรพิษณุโลกร่วมประชุมคณะทำงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2565

เกษตรพิษณุโลกร่วมประชุมคณะทำงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2565

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 30 มีนาคม 256...
Read More
เกษตรพิษณุโลกร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ปี 2565

เกษตรพิษณุโลกร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ปี 2565

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 31 มีนาคม 256...
Read More
เกษตรพิษณุโลกร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดพิษณุโลก (ก.บ.จ.พิษณุโลก) ครั้งที่ 2/2565

เกษตรพิษณุโลกร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดพิษณุโลก (ก.บ.จ.พิษณุโลก) ครั้งที่ 2/2565

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 30 มีนาคม 256...
Read More
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรม 5 ส.“พิษณุโลกเมืองสะอาด” (Phitsanulok Clean & Tidy)

สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรม 5 ส.“พิษณุโลกเมืองสะอาด” (Phitsanulok Clean & Tidy)

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 30 มีนาคม 256...
Read More
ติดตามวางแผนการจัดอบรมเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนและเยี่ยมชมงานเทศกาลผลไม้นานาพรรณ มหัศจรรย์มะม่วงส่งออก ประจำปี 2565 อ.เนินมะปราง

ติดตามวางแผนการจัดอบรมเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนและเยี่ยมชมงานเทศกาลผลไม้นานาพรรณ มหัศจรรย์มะม่วงส่งออก ประจำปี 2565 อ.เนินมะปราง

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 29 มีนาคม 256...
Read More
เกษตรจังหวัดพิษณุโลกประชุมคระกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 3/2565

เกษตรจังหวัดพิษณุโลกประชุมคระกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 3/2565

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 29 มีนาคม 256...
Read More
เกษตรพิษณุโลกร่วมตัดสินการประกวดมะม่วง ในงาน “ถิ่นฐานตาลโตนด ของดีวัดโบสถ์ และเทศกาลอาหาร ประจำปี 2565”

เกษตรพิษณุโลกร่วมตัดสินการประกวดมะม่วง ในงาน “ถิ่นฐานตาลโตนด ของดีวัดโบสถ์ และเทศกาลอาหาร ประจำปี 2565”

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 28 มีนาคม 256...
Read More
เกษตรจังหวัดพิษณุโลกร่วมเปิดงาน พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด

เกษตรจังหวัดพิษณุโลกร่วมเปิดงาน พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 28 มีนาคม 256...
Read More
เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเปิดงานตลาดนัดข้าวเปลือก ปี 64/65 ครั้งที่2ณ สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม พิษณุโลก

เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเปิดงานตลาดนัดข้าวเปลือก ปี 64/65 ครั้งที่2ณ สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม พิษณุโลก

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 28 ธันวาคม 25...
Read More
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2565

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2565

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 28 มีนาคม 256...
Read More
ประชาสัมพันธ์การปรับปฏิทินการเพาะปลูกข้าว โครงการบางระกำโมเดล รองรับน้ำหลาก ปี 65

ประชาสัมพันธ์การปรับปฏิทินการเพาะปลูกข้าว โครงการบางระกำโมเดล รองรับน้ำหลาก ปี 65

ประชาสัมพันธ์
ทุ่งบางระกำ เป็น 1 ใ...
Read More
เกษตรจังหวัดพิษณุโลกประชุมแนวทางการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่โครงการบางระกำโมเดล ฤดูนาปี 2565

เกษตรจังหวัดพิษณุโลกประชุมแนวทางการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่โครงการบางระกำโมเดล ฤดูนาปี 2565

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 25 มีนาคม 256...
Read More
ติดตามผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ดีเด่นปี 2565

ติดตามผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ดีเด่นปี 2565

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 24 มีนาคม 256...
Read More
ร่วมการต้อนรับรองประธานคณะกรรมาธิการการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร พร้อมมอบเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าพันธุ์ผักให้แก่โรงเรียน ตชด. อาทรอุทิศ นครไทย

ร่วมการต้อนรับรองประธานคณะกรรมาธิการการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร พร้อมมอบเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าพันธุ์ผักให้แก่โรงเรียน ตชด. อาทรอุทิศ นครไทย

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 24 มีนาคม 256...
Read More
การตรวจราชการและขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 17 จังหวัดพิษณุโลก

การตรวจราชการและขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 17 จังหวัดพิษณุโลก

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 23 มีนาคม 256...
Read More
สำรวจพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน

สำรวจพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 22 มีนาคม 256...
Read More
กิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือนมีนาคม 2565

กิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือนมีนาคม 2565

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 21 มีนาคม 256...
Read More
ประชุม คพจ.จังหวัดพิษณุโลก

ประชุม คพจ.จังหวัดพิษณุโลก

ประชาสัมพันธ์
วันศุกร์ที่ 18 มีนาค...
Read More
กลุ่มอารักขาพืชติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืชในโรงเรือนปลูกเมล่อน ณ โรงเรียนบ้านหินลาด ตำบลดอนทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

กลุ่มอารักขาพืชติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืชในโรงเรือนปลูกเมล่อน ณ โรงเรียนบ้านหินลาด ตำบลดอนทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 18 มีนาคม 256...
Read More
เกษตรจังหวัดพิษณุโลกร่วมเปิดงาน “PHITSANULOK MANGO FEST 2022”

เกษตรจังหวัดพิษณุโลกร่วมเปิดงาน “PHITSANULOK MANGO FEST 2022”

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 17 มีนาคม 256...
Read More
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ (DW) ครั้งที่ 2/2565

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ (DW) ครั้งที่ 2/2565

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 17 มีนาคม 256...
Read More
เกษตรจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเกษตรแม่นยำสู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม 2 ล้านไร่ อ้อยโรงงาน จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2565

เกษตรจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเกษตรแม่นยำสู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม 2 ล้านไร่ อ้อยโรงงาน จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2565

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 16 มีนาคม 256...
Read More
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจราชการพื้นที่ลุ่มต่ำบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจราชการพื้นที่ลุ่มต่ำบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 14 มีนาคม 256...
Read More
เกษตรสองแควให้บริการตรวจวิเคราะห์สารเคมีตกค้างในผลผลิตทางการเกษตรแก่เกษตรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอารักพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

เกษตรสองแควให้บริการตรวจวิเคราะห์สารเคมีตกค้างในผลผลิตทางการเกษตรแก่เกษตรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอารักพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 15 มีนาคม 256...
Read More
ประชาสัมพันธ์เตือนภัยการระบาดศัตรูพืช ประจำเดือนมกราคม

ประชาสัมพันธ์เตือนภัยการระบาดศัตรูพืช ประจำเดือนมกราคม

ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์เตือนภั...
Read More
คำนวณ เงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่1

คำนวณ เงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่1

ประชาสัมพันธ์
ตรวจสอบผลการโอนเงินไ...
Read More
เกษตรสองแคว เตือนภัยการระบาดโรค แมลงศัตรูพืช

เกษตรสองแคว เตือนภัยการระบาดโรค แมลงศัตรูพืช

ประชาสัมพันธ์
สำนักงานเกษตรจังหวัด...
Read More
📢ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก📢

📢ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก📢

จัดซื้อจัดจ้าง-สมัครงาน
ประกาศจังหวัดพิษณุโล...
Read More
ประกาศ “รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 1 “

ประกาศ “รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 1 “

จัดซื้อจัดจ้าง-สมัครงาน
สำนักงานเกษตรจังหวัด...
Read More
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ เพื่อคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ เพื่อคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

จัดซื้อจัดจ้าง-สมัครงาน
ประกาศจังหวัดพิษณุโล...
Read More
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตรฯ

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตรฯ

จัดซื้อจัดจ้าง-สมัครงาน
เรื่อง ประกวดราคาซื้...
Read More
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จัดซื้อจัดจ้าง-สมัครงาน
ตามพระราชบัญญัติการจ...
Read More
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม

โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 16 กุมภาพันธ์...
Read More
โครงการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร​ ปี​ 2564​​ อำเภอบางระกำ

โครงการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร​ ปี​ 2564​​ อำเภอบางระกำ

ประชาสัมพันธ์
วันที่​ 16​ กุมภาพัน...
Read More
โครงการพัฒนาศักยาภาพ​ ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน​การผลิต​ การสร้างมูลค่าเพิ่มและนวัตกรรม​ และการตลาดเชิงรุกฯ

โครงการพัฒนาศักยาภาพ​ ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน​การผลิต​ การสร้างมูลค่าเพิ่มและนวัตกรรม​ และการตลาดเชิงรุกฯ

ประชาสัมพันธ์
วันที่​ 16​ กุมภาพัน...
Read More
แปลงพืชผักสวนครัวของสำนักงานเกษตร​จังหวัด​พิษณุโลก

แปลงพืชผักสวนครัวของสำนักงานเกษตร​จังหวัด​พิษณุโลก

ประชาสัมพันธ์
วันที่​ 15​ กุมภาพัน...
Read More
อำเภอบางกระทุ่มจัดการรณรงค์ลดการเผาให้กับเกษตรกร

อำเภอบางกระทุ่มจัดการรณรงค์ลดการเผาให้กับเกษตรกร

ประชาสัมพันธ์
วันที่​ 15​ กุมภาพัน...
Read More
กิจกรรม 5 ส เพื่อพัฒนาสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก

กิจกรรม 5 ส เพื่อพัฒนาสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก

ประชาสัมพันธ์
วันที่​ 15​ กุมภาพัน...
Read More
งานพัฒนาเยาวชนผ่านกระบวนการส่งเสริมการเกษตร

งานพัฒนาเยาวชนผ่านกระบวนการส่งเสริมการเกษตร

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 12 กุมภาพันธ์...
Read More
การติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือครั้งที่​ 7/2564

การติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือครั้งที่​ 7/2564

ประชาสัมพันธ์
วันที่​ 11​ กุมภาพัน...
Read More
การประกวดคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร ดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2564

การประกวดคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร ดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2564

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 9 และ 10 กุมภ...
Read More
ติดตามโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย ปี2563

ติดตามโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย ปี2563

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 10 กุมภาพันธ์...
Read More
โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน​ (One Stop Service)​

โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน​ (One Stop Service)​

ประชาสัมพันธ์
วันที่​ 10​ กุมภาพัน...
Read More
โครงการรณรงค์​ “เกษตรกรไทย… ร่วมใจหยุดเผา” อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

โครงการรณรงค์​ “เกษตรกรไทย… ร่วมใจหยุดเผา” อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ประชาสัมพันธ์
วันที่​ 10​ กุมภาพัน...
Read More
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)​ อำเภอเมืองพิษณุโลก

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)​ อำเภอเมืองพิษณุโลก

ประชาสัมพันธ์
วันที่​ 9​ กุมภาพันธ...
Read More
แปลงพืชผักสวนครัวต้นแบบ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก

แปลงพืชผักสวนครัวต้นแบบ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก

ประชาสัมพันธ์
วันที่​ 8​ กุมภาพันธ...
Read More
มะยงชิดคุณภาพระดับGAP

มะยงชิดคุณภาพระดับGAP

ประชาสัมพันธ์
วันที่​ 4 กุมภาพันธ์...
Read More
โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ (รอบเพิ่มเติม)

โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ (รอบเพิ่มเติม)

ประชาสัมพันธ์
วันที่​ 3​ กุมภาพันธ...
Read More
โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าปลอดภัย จังหวัดพิษณุโลก (งบพัฒนาจังหวัด ปี 2564)

โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าปลอดภัย จังหวัดพิษณุโลก (งบพัฒนาจังหวัด ปี 2564)

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ...
Read More
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลกเคารพธงชาติทุกวันจันทร์

สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลกเคารพธงชาติทุกวันจันทร์

ประชาสัมพันธ์
วันที่​ 1 กุมภาพันธ์...
Read More
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สำนักงานเกษตร จังหวัดพิษณุโลก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สำนักงานเกษตร จังหวัดพิษณุโลก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จัดซื้อจัดจ้าง-สมัครงาน
ตามประกาศ  จังห...
Read More
โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ปี 64

โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ปี 64

ประชาสัมพันธ์
วันที่​ 7​ มกราคม​ 2...
Read More
“วิถีเศรษฐกิจพอเพียง” อำเภอเมืองพิษณุโลก

“วิถีเศรษฐกิจพอเพียง” อำเภอเมืองพิษณุโลก

ประชาสัมพันธ์
วันที่​ 7​ มกราคม​ 2...
Read More
โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ปี 64

โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ปี 64

ประชาสัมพันธ์
วันที่​ 6​ มกราคม​ 2...
Read More
พิษณุโลก จัดอบรมวิทยากรต้นแบบ “หยุดเผา” ระดับจังหวัด

พิษณุโลก จัดอบรมวิทยากรต้นแบบ “หยุดเผา” ระดับจังหวัด

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 6 มกราคม 2564...
Read More
ทางรอดสับปะรดบ้านแยง อ.นครไทย

ทางรอดสับปะรดบ้านแยง อ.นครไทย

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 4 มกราคม 2564...
Read More
Big Cleaning Day DOAE

Big Cleaning Day DOAE

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 4 มกราคม 2564...
Read More
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องผสมปุ๋ย ตามโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) ปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องผสมปุ๋ย ตามโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) ปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding)

จัดซื้อจัดจ้าง-สมัครงาน
ดาวน์โหลดประกาศ 64ปร...
Read More
ส่งมอบเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวโครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัยโควิด 19 รอบที่ 2

ส่งมอบเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวโครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัยโควิด 19 รอบที่ 2

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 11 พฤศจิกายน ...
Read More
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านผารังหมี ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง

ท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านผารังหมี ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 11 พฤศจิกายน ...
Read More
การประชุมหารือเพื่อวางแผนเตรียมจัดงานวันรณรงค์ตัดอ้อยสดงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควัน (PM 2.5) ปี 2564

การประชุมหารือเพื่อวางแผนเตรียมจัดงานวันรณรงค์ตัดอ้อยสดงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควัน (PM 2.5) ปี 2564

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 11 พฤศจิกายน ...
Read More
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

จัดซื้อจัดจ้าง-สมัครงาน
ดาวน์โหลดประกาศ (แผน...
Read More
เกษตรสองแคว กรมส่งเสริมการเกษตร หนุนการขับเคลื่อนโครงการเกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัย

เกษตรสองแคว กรมส่งเสริมการเกษตร หนุนการขับเคลื่อนโครงการเกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัย

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 17 มิถุนายน 2...
Read More
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563

สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 18 มิถุนายน 2...
Read More
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก วันที่ 19 มิถุนายน 2563

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก วันที่ 19 มิถุนายน 2563

จัดซื้อจัดจ้าง-สมัครงาน
เรื่อง ยกเลิกประกาศป...
Read More
กรมส่งเสริมการเกษตร ปรับแผน 4 ด้าน ปฏิบัติงานออนไลน์ มั่นใจให้บริการเกษตรกรต่อเนื่อง

กรมส่งเสริมการเกษตร ปรับแผน 4 ด้าน ปฏิบัติงานออนไลน์ มั่นใจให้บริการเกษตรกรต่อเนื่อง

ประชาสัมพันธ์
นายเข้มแข็ง  ยุติธรร...
Read More
เกษตรฯ สองแคว กรมส่งเสริมการเกษตร เร่งส่งเสริมการทำตลาดออนไลน์

เกษตรฯ สองแคว กรมส่งเสริมการเกษตร เร่งส่งเสริมการทำตลาดออนไลน์

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 3 เมษายน 2563...
Read More
เกษตรฯ สองแคว กรมส่งเสริมการเกษตร แจ้งเชิญชวน “ซื้อสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด”

เกษตรฯ สองแคว กรมส่งเสริมการเกษตร แจ้งเชิญชวน “ซื้อสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด”

ประชาสัมพันธ์
นายเชน จีนหมวกดำ เกษ...
Read More
เกษตรฯ สองแคว ร่วมประชุมทางไกล “กำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1”

เกษตรฯ สองแคว ร่วมประชุมทางไกล “กำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1”

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 1 เมษายน 2563...
Read More
กรมส่งเสริมการเกษตรเตือนเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลระบาดในนาข้าวช่วงแล้ง

กรมส่งเสริมการเกษตรเตือนเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลระบาดในนาข้าวช่วงแล้ง

ประชาสัมพันธ์
คลิ๊กที่รูปภาพเพื่ออ...
Read More
🌽🍆กรมส่งเสริมการเกษตร แนะเกษตรกรปลูกพืชอายุสั้นแทนการปลูกข้าวนาปรัง เปรียบเทียบต้นทุน ผลตอบแทน ให้เห็นกันชัด ๆ ไปเลยจ้า!!!…🍆🌽

🌽🍆กรมส่งเสริมการเกษตร แนะเกษตรกรปลูกพืชอายุสั้นแทนการปลูกข้าวนาปรัง เปรียบเทียบต้นทุน ผลตอบแทน ให้เห็นกันชัด ๆ ไปเลยจ้า!!!…🍆🌽

ประชาสัมพันธ์
Read More
เกษตรฯ พิษณุโลก กรมส่งเสริมการเกษตร ตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

เกษตรฯ พิษณุโลก กรมส่งเสริมการเกษตร ตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 31 มีนาคม 256...
Read More
เกษตรฯ สองแคว กรมส่งเสริมการเกษตร เร่งหาทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงกระจายผลผลิต

เกษตรฯ สองแคว กรมส่งเสริมการเกษตร เร่งหาทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงกระจายผลผลิต

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 27 มีนาคม 256...
Read More
เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 3/2563

เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 3/2563

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 27 มีนาคม 256...
Read More
การคัดเลือกศดปช.ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2563

การคัดเลือกศดปช.ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2563

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 27 มีนาคม 256...
Read More
เกษตรสองแควฯ กรมส่งเสริมการเกษตร ติดตามการช่วยเหลือเกษตรผู้ปลูกมะม่วงแปลงใหญ่

เกษตรสองแควฯ กรมส่งเสริมการเกษตร ติดตามการช่วยเหลือเกษตรผู้ปลูกมะม่วงแปลงใหญ่

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 27 มีนาคม 256...
Read More
เกษตรฯ สองแคว กรมส่งเสริมการเกษตร เดินหน้าผลักดันการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ

เกษตรฯ สองแคว กรมส่งเสริมการเกษตร เดินหน้าผลักดันการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 26 มีนาคม 256...
Read More
เกษตรฯ สองแคว กรมส่งเสริมการเกษตร หนุนการผลิตพืชผักปลอดภัย ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

เกษตรฯ สองแคว กรมส่งเสริมการเกษตร หนุนการผลิตพืชผักปลอดภัย ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 25 มีนาคม 256...
Read More
Do It From Home 📍📍 อยู่บ้านช่วงนี้ ทำอะไรดี ขอเชิญทุกท่านมาเรียนรู้ การทำเกษตรแบบง่ายๆ กิน ขาย สร้างอาชีพ มีพื้นที่จำกัด ก็ทำได้ ง่ายนิดเดียว

Do It From Home 📍📍 อยู่บ้านช่วงนี้ ทำอะไรดี ขอเชิญทุกท่านมาเรียนรู้ การทำเกษตรแบบง่ายๆ กิน ขาย สร้างอาชีพ มีพื้นที่จำกัด ก็ทำได้ ง่ายนิดเดียว

ประชาสัมพันธ์
Read More
เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ขอเชิญชวนปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ผ่าน Application Farmbook

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ขอเชิญชวนปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ผ่าน Application Farmbook

ประชาสัมพันธ์
Read More
เกษตรฯ สองแคว กรมส่งเสริมการเกษตร เร่งจัดการผลผลิตมะม่วง อำเภอวังทอง อำเภอเนินมะปราง และอำเภอวัดโบสถ์

เกษตรฯ สองแคว กรมส่งเสริมการเกษตร เร่งจัดการผลผลิตมะม่วง อำเภอวังทอง อำเภอเนินมะปราง และอำเภอวัดโบสถ์

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 24 มีนาคม 256...
Read More
การคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น จังหวัดพิษณุโลก ปี 2563

การคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น จังหวัดพิษณุโลก ปี 2563

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 23 มีนาคม 256...
Read More
เกษตรฯ สองแคว กรมส่งเสริมการเกษตร เดินหน้าจัดการผลผลิตมะม่วง อำเภอวังทอง และอำเภอเนินมะปราง

เกษตรฯ สองแคว กรมส่งเสริมการเกษตร เดินหน้าจัดการผลผลิตมะม่วง อำเภอวังทอง และอำเภอเนินมะปราง

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 20 มีนาคม 256...
Read More
เกษตรฯ สองแคว กรมส่งเสริมการเกษตร หนุน “การเกษตรเชิงพื้นที่” โดยใช้ Digital Farming

เกษตรฯ สองแคว กรมส่งเสริมการเกษตร หนุน “การเกษตรเชิงพื้นที่” โดยใช้ Digital Farming

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 19 มีนาคม 256...
Read More
เกษตรฯ สองแคว ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งไม้ผล อำเภอเนินมะปราง

เกษตรฯ สองแคว ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งไม้ผล อำเภอเนินมะปราง

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 18 มีนาคม 256...
Read More
เกษตรฯ สองแคว กรมส่งเสริมการเกษตร เดินหน้าผลักดันเกษตรอินทรีย์อำเภอชาติตระการ มุ่งสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรชั้นนำของจังหวัด

เกษตรฯ สองแคว กรมส่งเสริมการเกษตร เดินหน้าผลักดันเกษตรอินทรีย์อำเภอชาติตระการ มุ่งสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรชั้นนำของจังหวัด

ประชาสัมพันธ์
18 มีนาคม 2563 สำนัก...
Read More
เกษตรฯ สองแคว ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

เกษตรฯ สองแคว ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 17 มีนาคม 256...
Read More
เกษตรฯ สองแคว กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมลงพื้นที่ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลอำเภอชาติตระการ

เกษตรฯ สองแคว กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมลงพื้นที่ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลอำเภอชาติตระการ

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 17 มีนาคม 256...
Read More
เกษตรฯ สองแคว ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร

เกษตรฯ สองแคว ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 14 กุมภาพันธ์...
Read More
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาออกแบบและจัดทำป้ายแปลงต้นแบบ โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสับปะรด ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ธันวาคม 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาออกแบบและจัดทำป้ายแปลงต้นแบบ โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสับปะรด ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ธันวาคม 2562)

จัดซื้อจัดจ้าง-สมัครงาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอร...
Read More
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดทำแปลงต้นแบบโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสับปะรด ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ธันวาคม 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดทำแปลงต้นแบบโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสับปะรด ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ธันวาคม 2562)

จัดซื้อจัดจ้าง-สมัครงาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอร...
Read More
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกร ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ธันวาคม 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกร ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ธันวาคม 2562)

จัดซื้อจัดจ้าง-สมัครงาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอร...
Read More
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดทำแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตอ้อย เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย ปี 2563 (20 ธันวาคม 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดทำแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตอ้อย เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย ปี 2563 (20 ธันวาคม 2562)

จัดซื้อจัดจ้าง-สมัครงาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอร...
Read More
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาออกแบบและจัดทำป้ายแปลงเรียนรู้ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย ปี 2563 (20 ธันวาคม 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาออกแบบและจัดทำป้ายแปลงเรียนรู้ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย ปี 2563 (20 ธันวาคม 2562)

จัดซื้อจัดจ้าง-สมัครงาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอร...
Read More
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายางเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ธันวาคม 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายางเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ธันวาคม 2562)

จัดซื้อจัดจ้าง-สมัครงาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอร...
Read More
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ตู้ หมายเลขทะเบียน นข5754 พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ธันวาคม 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ตู้ หมายเลขทะเบียน นข5754 พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ธันวาคม 2562)

จัดซื้อจัดจ้าง-สมัครงาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอร...
Read More
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาจัดทำคู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ธันวาคม 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาจัดทำคู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ธันวาคม 2562)

จัดซื้อจัดจ้าง-สมัครงาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอร...
Read More
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ธันวาคม 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ธันวาคม 2562)

จัดซื้อจัดจ้าง-สมัครงาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอร...
Read More
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุฝึกอบรมเพื่อใช้ในโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกร ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ธันวาคม 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุฝึกอบรมเพื่อใช้ในโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกร ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ธันวาคม 2562)

จัดซื้อจัดจ้าง-สมัครงาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอร...
Read More
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 6181 พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ธันวาคม 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 6181 พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ธันวาคม 2562)

จัดซื้อจัดจ้าง-สมัครงาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอร...
Read More
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ธันวาคม 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ธันวาคม 2562)

จัดซื้อจัดจ้าง-สมัครงาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอร...
Read More
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาออกแบบและจัดทำจุดเรียนรู้และจุดถ่ายภาพสำหรับนักท่องเที่ยว ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตร ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ธันวาคม 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาออกแบบและจัดทำจุดเรียนรู้และจุดถ่ายภาพสำหรับนักท่องเที่ยว ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตร ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ธันวาคม 2562)

จัดซื้อจัดจ้าง-สมัครงาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอร...
Read More
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการดำเนินงาน ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ธันวาคม 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการดำเนินงาน ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ธันวาคม 2562)

จัดซื้อจัดจ้าง-สมัครงาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอร...
Read More
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการดำเนินงาน ตามโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า (ไม้ผล) ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ธันวาคม 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการดำเนินงาน ตามโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า (ไม้ผล) ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ธันวาคม 2562)

จัดซื้อจัดจ้าง-สมัครงาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอร...
Read More
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบวีดีทัศน์ ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ธันวาคม 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบวีดีทัศน์ ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ธันวาคม 2562)

จัดซื้อจัดจ้าง-สมัครงาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอร...
Read More
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมบำรุงปรับปรุงและเดินระบบประปาเพิ่มเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ธันวาคม 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมบำรุงปรับปรุงและเดินระบบประปาเพิ่มเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ธันวาคม 2562)

จัดซื้อจัดจ้าง-สมัครงาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอร...
Read More
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าใช้อินเตอร์เนตรายเดือน จำนวน 48 หมายเลข โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 พฤศจิกายน 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าใช้อินเตอร์เนตรายเดือน จำนวน 48 หมายเลข โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 พฤศจิกายน 2562)

จัดซื้อจัดจ้าง-สมัครงาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอร...
Read More
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการอบรม เพื่อใช้ในโครงการการผลิตเกษตรอินทรีย์ ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 พฤศจิกายน 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการอบรม เพื่อใช้ในโครงการการผลิตเกษตรอินทรีย์ ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 พฤศจิกายน 2562)

จัดซื้อจัดจ้าง-สมัครงาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอร...
Read More
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการอบรม เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรเข้าสู่มาตรฐาน ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 พฤศจิกายน 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการอบรม เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรเข้าสู่มาตรฐาน ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 พฤศจิกายน 2562)

จัดซื้อจัดจ้าง-สมัครงาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอร...
Read More
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการอบรม เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 พฤศจิกายน 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการอบรม เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 พฤศจิกายน 2562)

จัดซื้อจัดจ้าง-สมัครงาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอร...
Read More
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาจัดพิมพ์เอกสารประกอบการนำเสนอข้อมูลงบประมาณจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20พฤศจิกายน2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาจัดพิมพ์เอกสารประกอบการนำเสนอข้อมูลงบประมาณจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20พฤศจิกายน2562)

จัดซื้อจัดจ้าง-สมัครงาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอร...
Read More
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมเบาะรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กค5176 พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20พฤศจิกายน2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมเบาะรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กค5176 พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20พฤศจิกายน2562)

จัดซื้อจัดจ้าง-สมัครงาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอร...
Read More
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการดำเนินงานตามโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 พฤศจิกายน 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการดำเนินงานตามโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 พฤศจิกายน 2562)

จัดซื้อจัดจ้าง-สมัครงาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอร...
Read More
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 พฤศจิกายน 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 พฤศจิกายน 2562)

จัดซื้อจัดจ้าง-สมัครงาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอร...
Read More
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 พฤศจิกายน 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 พฤศจิกายน 2562)

จัดซื้อจัดจ้าง-สมัครงาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอร...
Read More
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาออกแบบและจัดทำพัสดุเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     (11 ตุลาคม 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาออกแบบและจัดทำพัสดุเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ตุลาคม 2563)

จัดซื้อจัดจ้าง-สมัครงาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอร...
Read More
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ตุลาคม 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ตุลาคม 2562)

จัดซื้อจัดจ้าง-สมัครงาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอร...
Read More
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ตุลาคม 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ตุลาคม 2562)

จัดซื้อจัดจ้าง-สมัครงาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอร...
Read More
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อน้ำมันเชื่อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถยนต์ราชการ/เครื่องตัดหญ้าใช้สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 ตุลาคม 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อน้ำมันเชื่อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถยนต์ราชการ/เครื่องตัดหญ้าใช้สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 ตุลาคม 2562)

จัดซื้อจัดจ้าง-สมัครงาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอร...
Read More
เกษตรฯ พิษณุโลก จัดประชุมเพื่อพิจารณาหาแนวทางการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง

เกษตรฯ พิษณุโลก จัดประชุมเพื่อพิจารณาหาแนวทางการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 12 มีนาคม 256...
Read More
เกษตรฯ พิษณุโลก จัดอบรม Zoning ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกอ้อย เพื่อปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชตามความเหมาะสมของพื้นที่

เกษตรฯ พิษณุโลก จัดอบรม Zoning ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกอ้อย เพื่อปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชตามความเหมาะสมของพื้นที่

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 10 มีนาคม 256...
Read More
เกษตรฯ พิษณุโลก จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) และงานรณรงค์ลดการเผา อำเภอพรหมพิราม

เกษตรฯ พิษณุโลก จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) และงานรณรงค์ลดการเผา อำเภอพรหมพิราม

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 6 มีนาคม 2563...
Read More
เกษตรฯ พิษณุโลก จัดเวทีขับเคลื่อนงานคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรอำเภอ

เกษตรฯ พิษณุโลก จัดเวทีขับเคลื่อนงานคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรอำเภอ

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 5 มีนาคม 2563...
Read More
เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับคณะทำงานชุดเฉพาะกิจปฏิบัติการตรวจปราบปรามและบังคับใช้กฏหมาย จังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่อำเภอวัดโบสถ์

เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับคณะทำงานชุดเฉพาะกิจปฏิบัติการตรวจปราบปรามและบังคับใช้กฏหมาย จังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่อำเภอวัดโบสถ์

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 3 มีนาคม 2563...
Read More
เจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ร่วมสัมมนาเชิงปฎิบัติการด้านการเงินการคลัง บัญชีและพัสดุ ประจำปี 2563

เจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ร่วมสัมมนาเชิงปฎิบัติการด้านการเงินการคลัง บัญชีและพัสดุ ประจำปี 2563

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 26 - 28 กุมภา...
Read More
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พบปะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พบปะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 28 กุมภาพันธ์...
Read More
เกษตรฯ พิษณุโลก จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 อำเภอนครไทย

เกษตรฯ พิษณุโลก จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 อำเภอนครไทย

ประชาสัมพันธ์
เกษตรฯ พิษณุโลก จัดง...
Read More
การคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นปี 2563 พื้นที่อำเภอเนินมะปราง

การคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นปี 2563 พื้นที่อำเภอเนินมะปราง

ประชาสัมพันธ์
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริม...
Read More
การคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นปี 2563 พื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลก

การคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นปี 2563 พื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลก

ประชาสัมพันธ์
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริม...
Read More
เกษตรฯ พิษณุโลก จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ อำเภอเนินมะปราง

เกษตรฯ พิษณุโลก จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ อำเภอเนินมะปราง

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 19 กุมภาพันธ์...
Read More
เกษตรฯ พิษณุโลก คัดเลือกเกษตรกรสาขาไร่นาสวนผสม และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ประจำปี 2563

เกษตรฯ พิษณุโลก คัดเลือกเกษตรกรสาขาไร่นาสวนผสม และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ประจำปี 2563

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 18 กุมภาพันธ์...
Read More
เกษตรฯ พิษณุโลก คัดเลือกกลุ่มยุวเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น และเกษตรกรดีเด่นสาขาไร่นาสวนผสม ประจำปี 2563

เกษตรฯ พิษณุโลก คัดเลือกกลุ่มยุวเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น และเกษตรกรดีเด่นสาขาไร่นาสวนผสม ประจำปี 2563

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 17 กุมภาพันธ์...
Read More