เกษตรฯ สองแคว กรมส่งเสริมการเกษตร เดินหน้าผลักดันการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ

วันที่ 26 มีนาคม 2563 นายเชน จีนหมวกดำ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก เดินหน้าผลักดันการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ โดยลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกแตงโมอินทรีย์ Smart Farmer สวนไอยรา หมู่ที่ 5 บ้านคลองช้าง ตำบลวัดโบสถ์ และศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการแปรรูปผลผลิตจากตาลโตนด กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรขวัญใจพัฒนา ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ทั้งนี้เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ได้ให้คำแนะนำในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่เกษตรกร พร้อมทั้งหาแนวทางในการผลักดันยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรต่อไป

ฉัตรแก้ว วิรบุตร์ ภาพ/ข่าว