เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ขอเชิญชวนปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ผ่าน Application Farmbook