การคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น จังหวัดพิษณุโลก ปี 2563

วันที่ 23 มีนาคม 2563 เกษตรฯ สองแคว เดินหน้าคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2563 โดยนางอรุณี ดอนจักร หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช พร้อมคณะกรรมการคัดเลือกฯ ลงพื้นที่ ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านบึงเวียน หมู่ 7 ตำบลบางกระทุ่ม และศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลปากโทก หมู่ 7 ตำบลปากโทก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ทั้งนี้ นายเชน จีนหมวกดำ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมลงพื้นที่ พร้อมให้คำแนะนำในการบริหารจัดการกลุ่ม และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนต่อไป