เกษตรฯ สองแคว กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมลงพื้นที่ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลอำเภอชาติตระการ

วันที่ 17 มีนาคม 2563 เกษตรจังหวัดพิษณุโลกร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 17 โดยมีนายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 17 เป็นประธานในการประชุม ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยเน้นหนักในการช่วยเหลือเกษตรกรในการป้องกันภัยแล้ง ทั้งนี้สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ/เกษตรจังหวัดพิษณุโลก กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 องค์การบริหารส่วนตำบล และเกษตรกรห้วยน้ำดี ร่วมแรงร่วมใจสู้วิกฤติภัยแล้ง ในการได้รับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำระยะไกล เพื่อสูบน้ำจากลำน้ำแควน้อย มาพักในฝายเพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล ได้สูบไปหล่อเลี้ยงต้นพืช เป็นการป้องกันการยืนต้นตายเนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งในระยะนี้ สามารถช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลได้ 25 ราย เนื้อที่ 360 ไร่ ณ พื้นที่หมู่ 7 บ้านห้วยน้ำดี ตำบลท่าสะแก อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้ สถานีโทรทัศน์ NBT ได้เข้ามาทำสกู๊ปข่าวการช่วยเหลือครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้เกษตรจังหวัดพิษณุโลกยังได้ให้คำแนะนำในการพัฒนาการผลิตไม้ผล “ละมุดยักษ์” ซึ่งเป็นผลไม้พื้นถิ่นของตำบลท่าสะแก ให้เป็นที่นิยมต่อไปในอนาคต