เกษตรฯ สองแคว ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอบางระกำ ลงพื้นที่ติดตามการขยายผลความรู้จากการอบรมเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร มีผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ สมาชิกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) แปลงใหญ่ อกม และผู้นำชุมชนในพื้นที่อำเภอบางระกำ ซึ่งได้จัดอบรมไปแล้ว ณ ศพก.เครือข่ายตำบลคุยม่วง เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา

โดยได้ลงพิ้นที่ไปที่บ้านของ น.ส.สุรีรัตน์ มากชุม อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน(อกม.) หมู่ 3 ต.ชุมแสง สงคราม อ.บางระกำ พบว่าหลังจากเกษตรกรได้เข้ารับการอบรมการเพาะเห็ดฟางในตระกร้า จึงได้ทดลองขยายผลต่อ โดยทดลองทำการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ยในพื้นที่บริเวณบ้าน จนตอนนี้สามารถเก็บผลผลิตบริโภคและขายได้ ในระยะเวลา 8 วัน รวม 4 รุ่น รุ่นละประมาณ 1 กิโลกรัม ขายในราคากิโลกรัมละ 100-150 บาท ใช้เงินลงทุนเป็นค่าเชื้อเห็ด และขี้วัว รวมประมาณ 100 บาท จะได้กำไรประมาณ 300 – 500 กว่าบาท

ทั้งนี้น.ส.สุรีรัตน์ มากชุม ยังได้ขยายองค์ความรู้ไปสู่นักเรียนโรงเรียนวัดวังแร่ โดยได้เป็นวิทยากรสอนให้นักเรียนทดลองเพาะเห็ดฟางกองเตี้ยในพื้นที่ของโรงเรียนอีกด้วย

จากการลงพื้นที่จะพบว่าหลังเกษตรกรได้รับความรู้แล้ว สามารถนำไปขยายผลต่อ ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น และยังสร้างเครือข่ายภายในชุมชนในการลดการเผาฟางข้าว เพื่อเป็นการช่วยลดการเผาในพื้นที่เกษตรต่อไป