ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดทำแปลงต้นแบบโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสับปะรด ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ธันวาคม 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดทำแปลงต้นแบบโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสับปะรด ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ธันวาคม 2562)
==> ผลผู้ชนะกดที่นี่ <==