ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกร ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ธันวาคม 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกร ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ธันวาคม 2562)
==> ผลผู้ชนะกดที่นี่ <==