ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดทำแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตอ้อย เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย ปี 2563 (20 ธันวาคม 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดทำแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตอ้อย เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย ปี 2563 (20 ธันวาคม 2562)
==> ผลผู้ชนะกดที่นี่ <==