ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ธันวาคม 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ธันวาคม 2562)
==> ผลผู้ชนะกดที่นี่ <==