ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ธันวาคม 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ธันวาคม 2562)
==> ผลผู้ชนะกดที่นี่ <==