ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการดำเนินงาน ตามโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า (ไม้ผล) ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ธันวาคม 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการดำเนินงาน ตามโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า (ไม้ผล) ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ธันวาคม 2562)
==> ผลผู้ชนะกดที่นี่ <==