ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบวีดีทัศน์ ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ธันวาคม 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบวีดีทัศน์ ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ธันวาคม 2562)
==> ผลผู้ชนะกดที่นี่ <==