ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการอบรม เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 พฤศจิกายน 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการอบรม เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 พฤศจิกายน 2562)
==> ผลผู้ชนะกดที่นี่ <==