ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการดำเนินงานตามโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 พฤศจิกายน 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการดำเนินงานตามโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 พฤศจิกายน 2562) ==> ผลผู้ชนะกดที่นี่ <==