ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาออกแบบและจัดทำพัสดุเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ตุลาคม 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาออกแบบและจัดทำพัสดุเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ตุลาคม 2563) ==> ดูผลผู้ชนะกดที่นี่ <==