ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อน้ำมันเชื่อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถยนต์ราชการ/เครื่องตัดหญ้าใช้สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 ตุลาคม 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อน้ำมันเชื่อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถยนต์ราชการ/เครื่องตัดหญ้าใช้สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 ตุลาคม 2562) ==> ดูผลผู้ชนะกดที่นี่ <==