รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พบปะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เดินทางมาพบปะ พูดคุย เยี่ยมเยียน และให้กำลังแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนางสาววลัยพร ชนกกำชัย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาการเกษตรจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และข้าราชการลูกจ้างสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษรุโลก ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก