วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายฐิติพงษ์ มีมาก เกษตรอำเภอวังทอง ให้การต้อนรับ และได้เดินทางต่อไปยังกลุ่มแปลงใหญ่บ้านเจริญผล หมู่ 4 ตำบลหนองพระ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นแปลงใหญ่ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ซึ่งเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ที่ได้รับงบประมาณโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด เพื่อพบปะพูดคุยกับกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยแปลงใหญ่ข้าวบ้านเจริญผล มีสมาชิกทั้งหมด 30 คน และมีพื้นที่ปลูก 1,031 ไร่ จากผลประกอบการที่ผ่านมากลุ่มแปลงใหญ่ฯ สามารถลดต้นทุนการผลิต ลดค่าจ้างในการจ้างแรงงานได้ 50บาท/ไร่ ทำให้มีรายได้หมุนเวียนให้สมาชิกในกลุ่ม สมาชิกกลุ่มสมารถบริหารจัดการกลุ่มได้เป็นอย่างดี

+16

11คุณ และ คนอื่นๆ อีก 10 คน