ข่าวประชาสัมพันธ์เตือนภัยการระบาดศัตรูพืชเดือนธันวาคม 2565