การสัมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (RW) ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1

วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2565 นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมสัมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (RW) ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ และกำหนดแผนปฏิบัติงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการเกษตรที่สำคัญ

+5

ถูกใจ

แสดงความคิดเห็น

แชร์