เกษตรพิษณุโลกร่วมกิจกรรม “กาแฟยามเช้า” จ.พิษณุโลก

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 07.30 น. นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมกิจกรรม “กาแฟยามเช้า” จ.พิษณุโลก เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประสานการพัฒนาจังหวัดและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ณ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก อ.วังทอง จ.พิษณุโลก โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดกินกรรม

+19

2Wannisa Khamkrad และ อีก 1 คน