เกษตรพิษณุโลกร่วมเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนผลการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่บางระกำโมเดล

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. นายวีระ บัวจันทร์ พร้อมด้วยนางศิริพร โปร่งเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนผลการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่บางระกำโมเดล ที่มีผลต่อแผนการเพาะปลูกพืชในพื้นที่ ในเวทีประชุมเชิงปฎิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการน้ำพื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 และจังหวัดที่เหมาะสม โดยถอดบทเรียนจาก “บางระกำโมเดล สู่ สี่แควโมเดล ” ณ ห้องประชุมคอนเวชั่น 2 โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก โดยมี ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นประธานในการเปิดประชุมครั้งนี้

20คุณ, วีระ บัวจันทร์, วิรัตน์ ปภัสสร และ คนอื่นๆ อีก 17 คน

1 ความคิดเห็น

ถูกใจ

แสดงความคิดเห็น

แชร์