เกษตรจังหวัดพิษณุโลกร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันธงชาติไทย

วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันครบรอบ 105 ปี วันพระราชทานธงชาติไทย เพื่อสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ฯลฯ โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน ณ บริเวณเสาธงหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

3คุณ และ คนอื่นๆ อีก 2 คน