เกษตรพิษณุโลก ร่วมสัมนา Year End Conference ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 12 กันยายน 2565 นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายพจน์ จรูญชัย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร นายภาณุพงศ์ สิงห์คำ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช นางสาววลัยพร ชนกกำชัย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และนางกรรณิกา พิกุลทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมการสัมนา Year End Conference ประจำปีงบประมาณ 2565 วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมนาได้นำรูปแบบของการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ ในปีงบประมาณ 2565 และแนวคิด รวมถึงประสบการณ์จากวิทยากรไปประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรในความรับผิดชอบต่อไป โดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและมอบนโยบายการดำเนินงานแก่นักส่งเสริมการเกษตร ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี