ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประมูลการขายทอดตลาดยานพาหนะ และครุภัณฑ์อื่นๆ ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 72 รายการ

ด้วยจังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ได้ประกาศการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 72 รายการ คือ รถยนต์ราชการ จำนวน 2 รายการ และครุภัณฑ์อื่นๆ จำนวน 70 รายการ

สามารถ DOWNLOAD เอกสาร PDF ได้ที่นี่