เกษตรพิษณุโลกนำเกษตรกรเข้ารับมอบโล่ห์และใบประกาศนียบัตรจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอนำคณะผู้ที่ได้รับรางวัลในการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 จำนวน 6 วิสาหกิจชุมชน อันได้แก่

รางวัลชนะเลิศ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีพอพียง 459 บ้านวงฆ้อง

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 วิสาหกิจชุมชนพันธกิจน้ำพริกแม่มานิต

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านขอนสองสลึง

รางวัลชมเชย วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเฟี้ยวฟ้าว

รางวัลชมเชย วิสาหกิจชุมชนโคขุนร่มเย็น

รางวัลชมเชย วิสาหกิจชุมชนไทยอินคาท่าตาล

เข้ารับมอบโล่และใบประกาศนียบัตรจาก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจ และเผยแพร่ผลงานให้สาธารณชนทั่วไปได้รู้จักและยึดถือเป็นแบบอย่างต่อไป ณ ห้องประชุมพระพุทธชินราช (ห้อง 771) ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก