เกษตรจังหวัดพิษณุโลกร่วมกิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำเดือนสิงหาคม 2565

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก นายดำรงค์ชัย มีช้าง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ร่วมงานกิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุลา ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน กิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน มาให้บริการแก่พี่น้องประชาชนอำเภอบางระกำ โดยในวันนี้ จังหวัดได้นำบริการทั้งภาครัฐ และเอกชนมาให้บริการแก่ พี่น้องชาวตำบลหนองกุลาและใกล้เคียง และทางสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ได้ให้บริการด้านการเกษตร นิทรรศการหยุดเผา การปลูกพืชหลากหลายทดแทนนาปรัง การสาธิตการทำขนมจากแป้งแห้วนา การแจกกล้าพันธุ์กล้วยหอมทองและเมล็ดพันธุ์ผักให้แก่พี่น้องประชาชนที่มาร่วมงาน