เกษตรฯจังหวัดพิษณุโลกร่วมกิจกรรม ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรฯจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรม ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน ๓๐๐,๐๙๐ ตัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ คลองยมราช บริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน