เกษตรพิษณุโลกร่วมกิจกรรม “จิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ” สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรฯจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนายภานุพงษ์ สิงห์คำ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช นางเนาวรัตน์ แก้วแจ้ง เกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน ณ บริเวณอาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก