เกษตรพิษณุโลกร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

เวลา ๐๗.๐๐ น. นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรฯจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยพิธีทางศาสนามหามงคล ทำบุญตักบาตร (ข้าวสารอาหารแห้ง) โดยนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธาน ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม