พิษณุโลก หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดงาน “เกษตรรุ่งเรือง เมืองสองแคว” ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 12-23 สิงหาคม 2565 ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 19.00 น. นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ร่วมงาน “เกษตรรุ่งเรือง เมืองสองแคว” ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 12-23 สิงหาคม 2565 ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธาน สำหรับกิจกรรมนี้วัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมด้านการเกษตร ของดีจังหวัดพิษณุโลก และผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เป็นที่รู้จัก ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก อีกทั้งส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร เป็นสื่อกลางระหว่างเกษตรกรกับผู้ประกอบการ ส่งเสริมด้านการตลาดและสร้างเครือข่ายการตลาด ให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น เพิ่มศักยภาพให้กับเกษตรกร ในการผลิตสินค้าเกษตรที่ดีมีคุณภาพและมีความปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง และส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมการเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร

โดยทางสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลกได้ร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกีรยติโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน และการสาธิตการทำขนมจากแป้งแห้วนาของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร อ.บางระกำ จังหวัดพิษณุโลก หลังจากเปิดงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการ เยี่ยมชมบูทนิทรรศการจากทุกหน่วยงานปิดท้ายด้วยการร่วมร้องเพลงและร่วมรำวงย้อนยุค สร้างความสนุกสนานให้กับผู้มาร่วมงานเป็นอย่างมาก