เกษตรพิษณุโลกร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายพจน์ จรูญชัย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ร่วมทำความดี ด้วยหัวใจ ทำความสะอาด และลอกท่อระบายน้ำ ณบริเวณวงเวียนหอนาฬิกา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก