เกษตรจังหวัดพิษณุโลกร่วมกิจกรรมบวชป่า “สืบสานวัฒนธรรมไทย จิตอาสาพิษณุโลกร่วมใจ เทิดไท้พระพันปีหลวง”

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 – 12.00 น. นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรร “สืบสานวัฒนธรรมไทย จิตอาสาพิษณุโลกร่วมใจ เทิดไท้พระพันปีหลวง” เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชปณิธาน พระราชดำริ พระบรมราโชวาท หรือพระราชกรณียกิจ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยการร่วมกิจกรรมการบวชป่า ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก