เกษตรจังหวัดพิษณุโลกร่วมงานตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2564/2565 จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 3

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ร่วมงานตลาดตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2564/2565 จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 3 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 -23 กรกฎาคม 2565 ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นแหล่งเชื่อมโยงซื้อขายข้าวเปลือกระหว่างเกษตรกรกับโรงสีในพื้นที่และนอกพื้นที่ ซึ่งจะช่วยให้เกิดการแข่งขันรับซื้อผลผลิต ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น มีทางเลือกต่อรองในการขายข้าวเปลือกมากขึ้น รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้เกิดการซื้อขาย เกิดความเป็นธรรม ด้านราคา การชั่งน้ำหนัก และการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตร ภายในงานมีกิจกรรม อาทิเช่น กิจกรรมการตรวจสอบคุณภาพข้าว การตรวจสอบเครื่องชั่งและสาธิตวิธีวัดความชื้นข้าวเปลือกที่ถูกต้องโดยสำนักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต 1-4 พิษณุโลก และกิจกรรมซื้อขายข้าวเปลือก โดยมี นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงาน ณ ลานรวบรวมผลผลิตแปลงใหญ่ข้าวบ้านวังขี้เหล็ก ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก