กิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางสาววลัยพร ชนกกำชัย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก ร่วมกิจกรรม หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 เพื่อเป็นการนำบริการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ออกให้บริการแก่ประชาชน ในกิจกรรมที่ประชาชนมีความต้องการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ลดภาระค่าใช้จ่าย และให้คำปรึกษาต่างๆ แก่ประชาชนในพื้นที่ ในการนี้ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลกและสำนักงานเกษตรอำเภอเมือง ได้นำกล้าพันธุ์มะขามและผักสวนครัว แหนแดง พร้อมเอกสารความรู้ด้านการเกษตร ให้บริการแก่ประชน ณ โรงเรียนวัดจอมทอง หมู่ที่ 5 ตำบลจอมทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการจัดกิจกรรมในครั้งนี้