เกษตรพิษณุโลกมอบปัจจัยการผลิตตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูปให้กับวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงจิ้งหรีดหนองพระ​

วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 5 นายวีระ​ บัวจันทร์เกษตรจังหวัดพิษณุโลกมอบหมายให้นายพจน์จรูญชัย​ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร​ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอวังทอง​ มอบปัจจัยการผลิตตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูปให้กับวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงจิ้งหรีดหนองพระ​ ตำบลหนองพระ​ อำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลก