เกษตรจังหวัดพิษณุโลกร่วมการสัมมนาเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรระดับเขต พร้อมจัดนิทรรศการและนำเสนอผลงานของอาสาสมัครเกษตร ณ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้น อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วันที่ 22-24 มิถุนายน 2565 นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก และนายพจน์ จรูญชัย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร มอบหมายให้นายวิรัตน์ นาคเอี่ยม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยอาสาสมัครเกษตร จำนวน 9 ราย เข้าร่วมการสัมมนาเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรระดับเขต พร้อมจัดนิทรรศการและนำเสนอผลงานของอาสาสมัครเกษตร ณ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้น อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีนายนาวิน อินทจักร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนา มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอาสาสมัครเกษตร และอาสาสมัครเกษตร จาก 17 จังหวัดภาคเหนือ เข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้

+2

Like

Comment

Share