เกษตรพิษณุโลกรวมพลังร่วมกิจกรรม 5 ส ปรับภูมิทัศน์ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ปรับปรุงภูมิทัศน์ แปลงสาธิต บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน โดยปลูกต้นมะม่วงหิมพานต์ จำนวน 50 ต้น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร สำหรับมะม่วงหิมพานต์นั้นเป็นไม้ผลเศรษฐกิจ ที่ปลูกง่าย โตเร็วและทนแล้งได้ดี นิยมนำเมล็ดมาแปรรูปเป็นอาหารได้หลายชนิดและเป็นที่ต้องการของตลาดในประเทศและต่างประเทศ