เกษตรพิษณุโลกถ่ายทอดความรู้ หัวข้อ “แมลงดี แมลงร้ายในนาข้าว” ให้กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ข้าวบ้านท่าโรง

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรฯจังหวัดพิษณุโลก และนายภานุพงศ์ สิงห์คำ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช มอบหมายให้นายนพดล สีอ่อน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ บรรยายถ่ายทอดความรู้ หัวข้อ แมลงดี แมลงร้ายในนาข้าวให้กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ข้าวบ้านท่าโรง หมู่ที่ 2 ตำบลวัดพริก อำเภอเมือง เกษตรกรเป้าหมาย 30 ราย