เกษตรพิษณุโลกประชุมการดำเนินงานโครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog) ระดับจังหวัด

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางปฏิญญา ทองสนิท นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวมยุเรศ เทศหริ่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมการดำเนินงานโครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog) ระดับจังหวัด ในประเด็นสำคัญ พัฒนาการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานสากลและยั่งยืน และเป็นเมืองศูนย์กลางการประชุมและจัดนิทรรศการ ครั้งที่ 1 เพื่อจัดทำแบบจำลองข้อมูล (Data Model) ในการตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด หรือประเด็นสำคัญที่ผู้บริหารให้ความสนใจ ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก