เกษตรจังหวัดพิษณุโลกติดตามสถานการณ์การปลูกสับปะรดนครไทย

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น. นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ติดตามสถานการณ์การปลูกสับปะรด พร้อมแนะแนวทางในการส่งเสริมการเกษตรให้แก่เกษตรกร ในพื้นที่ ตำบลบ้านแยง และตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก