เกษตรจังหวัดพิษณุโลกร่วมประชุมคณะกรรมการเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จังหวัดพิษณุโลก เพื่อพิจารณามาตรการและแนวทางในการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ ในพื้นที่ 6 ตำบล อำเภอวังทอง โดยมี นายบุญเหลือ บารมี ปลัดจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพระพุทธชินสีห์ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อาคารหลังเก่า ชั้น3

+2

4วีระ บัวจันทร์ และ 3 others