เกษตรจังหวัดพิษณุโลกเยี่ยมชมฟาร์มเส้นทางเห็ด​ ตำบลท่าโพธิ์​ อำเภอเมืองพิษณุโลก

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก​ พร้อมด้วยนางสาวจิราพร ศรีสกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบงานตลาดเกษตรกร​ เข้าเยี่ยมชม ฟาร์มเส้นทางเห็ด​ ตำบลท่าโพธิ์​ อำเภอเมือง​ จังหวัดพิษณุโลก​ ของคุณรุ่งทิวา อันตรเสน เกษตรกรต้นแบบ ซึ่งเป็นฟาร์มผลิตเห็ดที่ได้คุณภาพทั้งการผลิตที่ได้รับมาตรฐาน GAP และ Organic Thailand เป็นต้นแบบของการจัดการฟาร์มที่ได้มาตรฐาน โดยมีแนวความคิดแบบผสมผสานเน้นแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ผลิตภัณฑ์​จากเห็ดและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ดนี้จะนำมาจำหน่ายในตลาดเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก ทุกวันพุธและวันศุกร์ ​และส่งจำหน่ายในจังหวัดใกล้เคียง

+9

8วีระ บัวจันทร์, Oji Srisakul และ 6 others

1 Share