เกษตรจังหวัดพิษณุโลกร่วมประชุมโครงการ “ใต้ร่มพระบารมีเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าาอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2565”

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติโครงการ “ใต้ร่มพระบารมีเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าาอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2565” เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก