ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ทางสำนักงานฯ ได้ดำเนินการประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี บริเวณหน้าสำนักงาน ธงอักษรย่อพระนามาภิไทย “สท.” ร่วมกับธงชาติไทย พร้อมจัดสถานที่ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เครื่องราชสักการะ สมุดลงนามถวานพรชัยมงคล สำหรับบุคลากรในสังกัดและผู้มาติดต่อราชการได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล