การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 5/2565 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 5/2565 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 เพื่อรับฟังข้อสั่งการและรับมอบนโยบายจากผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก รวมถึงรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพระพุทธชินราช (ห้อง 771) ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก